Menu:

En del av nettlappen.no

 

Gratis demo:

Prøv demoversjonen av teoriproven på nett helt gratis.

Aktuelt:

Høy strykprosent
Slik er teoriproven

Lenker:

Bilnorge
Førerkortopplæring
NAF
Statens Vegvesen
Trafikksikkerhetshallen
Trafikkskiltene
Trafikkstasjonene
Trygg Trafikk
Vegtrafikkloven
Ung.no: Trafikk

Slik gjennomføres teoriprøven for moped:

Teoriprøve

Teoriprove - ta teoriprover som forberedelse til teoriprøvenTeoriprøven avlegges på PC-skjerm på trafikkstasjonene. De fleste stasjoner krever ikke forhåndsbestilling for teoretisk prøve. Teoriprøve for klasse M og S kan ikke avlegges før fylte 16 år.

Dersom praktisk prøve ikke er bestått innen tre år etter at teoretisk prøve er bestått, må kandidaten avlegge ny teoriprove.

På teoriprøven kl. M146 stilles 30 spørsmål

med flere alternative svar. Dersom 85 % av svaralternativene er besvart riktig, består du prøven. Teoriprøven må besvares i løpet av et gitt antall minutter avhengig av hvilken førerkortklasse du skal opp i. Det er det tillatt å bruke ordbok ved alle teoriprøvene.

Frivillig teorikurs

Trafikkskolene tilbyr frivillige teorikurs der de går gjennom emner det er naturlig at eleven blir prøvd i ved teoriprøven. Som et alternativ kan eleven skaffe seg denne kunnskapen på egenhånd ved å skaffe seg læremateriell fra trafikkskolen, i bokhandelen eller på internett. Her får man også kjøpt øvingsoppgaver med fasit som likner på de oppgavene Statens vegvesen har på teoriprøven.

De frivillige teorikursene må ikke forveksles med Trafikalt grunnkurs eller andre teorideler i den obligatoriske opplæringen. Mens de frivillige kursene ofte konsentrerer seg om gjennomgang av faktastoff, skal de obligatoriske teoridelene enten være knyttet til spesielle emner i praksisundervisningen eller til forståelse av og refleksjon rundt trafikksikkerhetsmessige emner.

(Kilde: Statens Vegvesen)